Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

19

November

Objavljeno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 3. prosinca  2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 17. siječnja 2022. godine
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Prihvatljivi prijavitelji: samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge
Alokacija: 112.500.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

Svrha natječaja

 • Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • Obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru,
 • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
 • Zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prioritetna područja

 • Poduzetništvo
 • Poljoprivreda
 • Ruralni razvoj

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

 • 112.500.000,00 kn

Visina potpore

 • Visina javne potpore je fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

17.1.2022.

03.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice