Natječaj za provedbu tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

10

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava: 06.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.08.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 9.480.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ (u daljnjem tekstu: operacija 3.2.1.).

SVRHA NATJEČAJA:

 • Sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka
 • izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla
 • (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
 • (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 • Sudjelovanje korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 • Organizacija radionica, seminara i konferencija
 • Sudjelovanje korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
 • Izrada promotivnih materijala
 • Izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda
 • Zakup oglasnog prostora
 • Informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik
 • upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • novčane kazne
 • troškovi nastali na projektima koji su već u tijeku
 • plaćanje gotovim novcem
 • sufinanciranje djelatnosti povezanih s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim
 • tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću
 • troškovi kod kojih se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  9.480.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  225.600,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.08.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice