Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

7

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 02.06.2021.
Datum početka zaprimanja prijava:14. lipnja 2021. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:14. srpnja 2021. godine do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija:10.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Predmet natječaja je dodjela sredstava temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 9.1.1)

Svrha poziva

  • Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede

Informacije o objavi Natječaja

  • Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova - www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (u daljnjem tekstu: Program) – www.ruralnirazvoj.hr

Visina javne potpore

  • Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama

Iznosi sredstava

  • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
    10.000.000,00 kunaHrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE

14.07.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice