Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

19

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  18. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  01. veljače 2022. od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  28. veljače 2022. do 12:00 sati
Fond:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program:  Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice regionalne (područne) samouprave
Alokacija:  150.000.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

  • Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21 u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“
  • Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično). Razdoblje provedbe projekta je do 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

SVRHA NATJEČAJA

  • Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

PRIORITETNA PODRUČJA

  • Poljoprivreda
  • Infrastruktura

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju je 150.000.000,00 kuna.

VISINA POTPORE

  • Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  • Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

28.02.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice