Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

10

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  29. prosinca 2021. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  01. ožujka 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  27. travnja 2022. godine do 12:00 sati
Fond:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji:  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Alokacija:  141.865.200,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Predmet Natječaja je dodjela potpore za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

SVRHA NATJEČAJA

 • Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

PRIORITETNA PODRUČJA

 • Poljoprivreda
 • Zaštita okoliša
 • Obnovljivi izvori energije

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 141.865.200,00 HRK

VISINA POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) 1.000.000 EUR b) do 100.000 EUR (prema uvjetima navedenima u Natječaju).
 • Intenzitet javne potpore: Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ili c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta

KRAJNJI ROK PRIJAVE

27.04.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice