Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

10

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  29. prosinca 2021. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  01. ožujka 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  27. travnja 2022. godine do 12:00 sati
Fond:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe, proizvođačke organizacije
Alokacija:  67.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Predmet Natječaja je dodjela potpore za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

SVRHA NATJEČAJA

 • Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prihvatljivi korisnici su:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

PRIORITETNA PODRUČJA

 • Poljoprivreda
 • Zaštita okoliša

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za tip operacije 4.1.2 je 67.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti b) do 100.000 EUR (prema uvjetima navedenima u Natječaju)
 • Intenzitet javne potpore: Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: a.) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik b.) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili c.) ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

27.04.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice