Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

11

March

Objavljeno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 04.03.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 4. ožujka 2022. godine petnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

SVRHA NATJEČAJA

  • Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine.

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:
  • 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

VISINA JAVNE POTPORE

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) do 1.000.000 EUR i b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

INTENZITET JAVNE POTPORE

  • Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
  • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20%

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

28.07.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice