Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

9

March

U najavi

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 08.03.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati
Završetak zaprimanja prijava: 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Vrijednost natječaja: 250.000.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 8. ožujka 2022. godine šesnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

SVRHA POZIVA

 • Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • Prihvatljivi korisnici su:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

 • 250.000.000,00 HRK od čega:
 • 150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 • 100.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

VISINA POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) do 1.000.000 EUR i b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

INTENZITET POTPORE

 • Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20%.

KRANJI ROK PRIJAVE: 30. LIPNJA 2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice