Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“

21

September

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.09.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 21. rujna 2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 31. siječnja 2023. godine do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 5.400.000,00 kn
Korisnici: Lokalna akcijska grupa (LAG)

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“.
  • Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unije sudjeluje s 90%, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Svrha poziva

  • Svrha Natječaja je dodjela potpore za izradu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2023. – 2027.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Prihvatljivi prijavitelji su LAG-ovi koji su odabrani za programsko razdoblje 2014. – 2020. unutar tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i ovim Natječajem.

Prioritetna područja

  • Poljoprivreda,
  • Ruralni razvoj

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

  • 5.400.000,00 kn

Visina potpore

  • Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.01.2023.

21.09.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice