Natječaj za provedbu podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

19

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore
Država: Hrvatska
Datum objave: 02.07.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 02. srpnja 2021. godine od 16:00 sat
Datum završetka zaprimanja prijava: 31. prosinca 2021. do 16:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 140.000.000,00 kn

Opće informacije

 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralno razvoju objavila je 2. srpnja četvrti natječaj za provedbu podmjere 17.1 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1 "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja RH a razdoblje od 2014. do 2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 140.000.000 kuna. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je do 70 posto prihvatljive premije osiguranja. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je 31. prosinca do 16 sati.

Svrha poziva

 • Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Prihvatljivi korisnici mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

 • Polica osiguranja je prihvatljiva ako:
 • korisnik u njoj naveden kao osiguranik čija je poljoprivredna proizvodnja osiguranja policom osiguranja;
 • se odnosi na proizvodnju primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga 1. Ugovora o funkcioniranju EU, koji sadrži popis poljoprivrednih proizvoda za čiju je proizvodnju moguće ugovoriti osiguranje, osim ribarstva i akvakulture;
 • je biljna proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav);
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede;
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili poduzetih mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihova širenja unutar EU;
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice gore spomenutih osiguranih rizika;
 • pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 posto prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje;
 • je korisnik platio najmanje 30 posto premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.
 • Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno. Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te, osim općih uvjeta, u njoj moraju biti jasno navedeni i svi podaci.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju

 • 140.000.000,00 kuna

Visina potpore

 • Maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je do 70 posto prihvatljive premije osiguranja.

Iznosi sredstava


 • 140.000.000,00 Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE

31.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice