Natječaj za provedbu operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

16

May

Objavljeno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 13.05.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Vrijednost natječaja: 45.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 13. svibnja 2022. godine četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

SVRHA POZIVA

  • Dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  • Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

  • 45.000.000,00 KN

VISINA JAVNE POTPORE

  • Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET POTPORE

  • 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.09.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice