Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

9

April

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 16.04.2018.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Prijavitelji: Pravne osobe, Fizičke osobe

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi:

 • Polica osiguranja je prihvatljiva ako:
 • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
 • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture
 • je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja (Prilog 4 Natječaja), zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke e)
 • pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
 • je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  70.000.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  553.531,05Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice