Natječaj za Mjeru 4.1.1. – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

5

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 31.12.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.2.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.4.2021.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Europa ulaže u ruralna područja
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 150.000.000,000 HRK

 

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Svrha natječaja

 • Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima - plastenicima.

Prihvatljivi korisnici

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO - 250.000 EUR SO
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi

 • (1) Uvjeti prihvatljivosti troškova i posljedice neispunjavanja istih propisani su ovim Natječajem i Prilogom 1 ovoga Natječaja koji čini njegov sastavni dio.
 • (2) Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti nabavu u skladu s podtočkom 2.5.1. i podtočkom 2.5.2. ovoga Natječaja.
 • (3) U slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen.
 • (4) Neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore.
 • (5) Tablica troškova i izračuna potpore mora biti u skladu s ulaganjima i troškovima navedenim u Listi prihvatljivih troškova i najvišim iznosima potpore (Prilog 3 ovoga Natječaja).
 • (6) Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
 • (7) Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
 • (8) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 • (9) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
 • (10) troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Neprihvatljivi troškovi

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena mehanizacija i oprema
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi
 • osiguranja
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  150.000.000,00 HRKHrk
 • Minimalni iznos potpore po projektu:
  5.000,00 HRKHrk
 • Maksimalni iznos potpore po projektu:
  150.000,00 HRKHrk

Krajnji rok prijave 30.4.2021.

30.04.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA: PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice