NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2018. – 2019.

2

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum prijave: 12.6.2018.
Kraj prijave: 12.7.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 1.221.166,89
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Područja aktivnosti projekata vezana su za promicanje jednakopravnosti, socijalne uključenosti, očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta te unapređenja kvalitete života djeca i mladih. U sklopu ovih područja aktivnosti nastoji se djeci i mladima omogućiti da odgojem i obrazovanjem izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu dodatno znanje i vještine te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, kao i da postanu aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu novo znanje i vještine te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Udruge.

PODRUČJA FINANCIRANJA:

 • P1: Promicanje jednakopravnosti, socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta:
 • odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti
 • odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba
 • odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo
 • odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima
 • odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta
 • odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu
 • poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.
 • P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:
 • odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju
 • odgoj i obrazovanje za volonterstvo
 • razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih
 • odgoj i obrazovanje za financijsku i medijsku pismenost
 • razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  9.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

12.07.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice