NAJAVA: Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

4

Travanj

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge
Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

SVRHA POZIVA:

 • Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • izrada i provedba programa mentorstva za lokalne organizacije civilnoga društva za njihovo aktivno i učinkovito uključivanje u procese donošenja javnih politika, ali i radi mobiliziranja i kvalitetne potpore građanima za njihovo sudjelovanje u procesima donošenja javnih politika
 • izrada i provedba programa izobrazbe usmjerenih zaposlenicima JLPS te OCD-a u području aktivnog građanstva, prevencije korupcije i sukoba interesa, sudjelovanja u procesima odlučivanja i donošenja politika na lokalnoj razini
 • izrada i provedba programa izobrazbe usmjerenih zaposlenicima JLPS te OCD-a u području javne nabave, upravljanja nepravilnostima i rizicima u postupcima javne nabave, transparentnosti, javnosti rada, antikorupcije
 • razvijanje inovativnih alata, uključujući informacijske tehnologije, za transparentno i učinkovito sudjelovanje građana u izradi proračuna te za praćenje postupaka javne nabave
 • poboljšanje postojećih modela participativnog budžetiranja
 • poboljšanje postojećih modela za praćenje postupaka javne nabave
 • podizanje javne svijesti o važnosti uloge OCD-a u prevenciji korupcije i sukoba interesa
 • zagovaračke aktivnosti u području antikorupcije.

STATUS POZIVA:

 • U kašnjenju.

Indikativni datum otvaranja Poziva: 1.6.2018.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  60.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  800.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice