UP.04.2.1.08 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

7

December

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Otvoreni trajni poziv
Država: Hrvatska
Početak prijava: 7.12.2018.
Kraj prijava: 31.12.2019.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 11.486.486,48 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Opći cilj jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.
 • Specifični ciljevi su:
 • Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
 • Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
 • Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
 • Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Komponenta 1
 • Prijavitelj: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera)
 • Obvezni partner: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Komponenta 2
 • Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja)
 • Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Element 1 – Obavezna aktivnost za KOMPONENTU 1: Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
 • Element 2 – Obavezna aktivnost za KOMPONENTU 1: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
 • Element 3 – Obavezna aktivnost za KOMPONENTU 1: Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 • Element 4 – Obavezna aktivnost za KOMPONENTU 1: Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
 • Element 5 – Prihvatljive aktivnosti za OBJE KOMPONENTE: Podrška prijaviteljima koruptivnih kaznena djela (tzv. zviždačima)
 • Element 6 – Obavezne aktivnosti za OBJE KOMPONENTE: Praćenje transparentnosti donošenja odluka članova predstavničkih tijela JLP(R)S
 • Element 7 – Obavezne aktivnosti za OBJE KOMPONENTE: Praćenje transparentnosti rada inspekcijskih službi (lokalnih i nacionalnih)
 • Element 8 – Obavezne aktivnosti za OBJE KOMPONENTE: Praćenje transparentnosti odabira predstavnika osnivača u upravnim tijelima u ustanove kojima su osnivači JLP(R)S
 • Element 9 – Obavezne aktivnosti za OBJE KOMPONENTE: Medijske objave
 • Element 10 – Prihvatljive aktivnosti za KOMPONENTU 2 Digitalizacija rada JLP(R)S-a
 • Element 11 – Prihvatljive aktivnosti za KOMPONENTU 2: Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta unutar JLP(R)S-a:
 • Element 12 – Prihvatljive aktivnosti za KOMPONENTU 2: Jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama

Indikativni datum otvaranja Poziva: 1.6.2018.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  85.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  800.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2019

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice