Najava: Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); Ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

18

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Iznosi sredstava €: 2.888.000
Prijavitelji: Fakulteti, Ostalo, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Cilj:

 • cilj je provedba aktivnosti definiranih u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima). Aktivnosti se provode prema definiranim prioritetima, a u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja vrste pri čemu se prate pokazatelji učinkovitosti upravljanja.

Prihvatljive aktivnosti

 • U cilju unapređenja upravljanja strogo zaštićenim vrstama korisnici će provoditi aktivnosti definirane u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama. One uključuju istraživanje i praćenje stanja vrste, laboratorijska istraživanja, utvrđivanje i praćenje uzroka smrtnosti, aktivnosti očuvanja i restauracije staništa, aktivnosti za prevenciju šteta uzrokovanih od strane strogo zaštićenih životinja, edukaciju i informiranje dionika, podizanje svijesti i razmjenu znanja, itd. Ove aktivnosti planiraju se provoditi kroz nabavu različitih tipova radova, uključujući i građevinske radove te različitih intelektualnih usluga i usluga terenskih istraživanja. Planirana je nabava potrebne opreme za istraživanja na terenu, uključujući informatičku opremu (hardver i softver). Očekuje se da ćekorisnici poduzeti nekolicinu postupaka javne nabave kako bi postigli definirane rezultate.

Prihvatljivi korisnici:

 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom
 • Natura 2000 nanacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • Organizacije civilnog društva
 • Sveučilišta, znanstvene i stručne institucijePrivatne tvrtke

Iznosi sredstava

 • Indikativni iznos financijske omotnice iznosi
  21.660.000,00 Hrk
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
  18.411.000,00Hrk

Indikativni datum objave natječaja

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice