Najava: Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); Ograničeni postupak dodjele

18

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Iznosi sredstava €: 890.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo, Pravne osobe, Fizičke osobe

Cilj:

 • Cilj je kontrola i eradikacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (IAS) kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa.

Prihvatljive aktivnosti

 • Ciljani korisnici će biti pozvani na dostavu prijedloga projekata u svrhu provedbe mjera eradikacije i kontrole prioritetnih IAS, uključujući promotivne aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti javnosti, nabavu usluga i opreme, te terenski rad za proces uklanjanja IAS. Na temelju ocjenjenih projekata, naručitelj će potpisati ugovore s odabranim korisnicima za kontrolu i eradikaciju IAS temeljenu na detaljnim mjerama izrađenim za razdoblje od dvije do pet godina. Projekt je namijenjen javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz poželjno partnerstvo s organizacijama koje su sposobne i imaju kapacitete za poduzimanje aktivnosti vezanih uz eradikaciju IAS.

Prihvatljivi korisnici:

 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
 • Pravne osobe i fizičke osobe koje gospodare i/ili upravljaju prirodnim dobrima.
 • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 • Organizacije civilnog društva.Sveučilišta, znanstvene i stručne institucije.
 • Privatni sektor

Iznosi sredstava

 • Indikativni iznos financijske omotnice iznosi
  6.688.000,00Hrk
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
  5.684.800,00Hrk

Indikativni datum objave natječaja

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice