Najava: Provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); Ograničeni postupak dodjele

19

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo
Iznosi sredstava €: 70.600.790
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Ostalo, Neprofitne organizacije

Cilj:

  • podrška fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji pet pilot područja kroz provedbu integriranih projekata iz odobrenih intervencijskih planova

Prihvatljive aktivnosti

  • Ulaganja u objekte javne namjene, ulaganja u izgradnju /rekonstrukciju svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, izgradnja /rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta i postojećeg stambenog fonda, razvoj i provedba socijalnog stanovanja, ulaganja u infrastrukturu i opremu primarne zdravstvene skrbi, ulaganja u temeljnu socijalnu infrastrukturu vezano uz širenje usluga u zajednici, druge aktivnosti koje su potrebne za razvoj infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

  • Nositelji projekata koji su unaprijed definirani u odobrenim intervencijskim planovima pet pilot područja
  • MRRFEU, pet malih gradova u pilot područjima i drugi dionici koji će sudjelovati u pripremi intervencijskih planova, općinske i državne ustanove, nevladine organizacije, pružatelji socijalnih i zdravstvenih usluga financirani sredstvima državnog proračuna, neprofitne gospodarske i razvojne organizacije, udruge lokalne samouprave, mala poduzeća u pilot područjima.

Iznosi sredstava

  • Indikativni iznos financijske omotnice iznosi
    529.505.927,05 Hrk

Indikativni datum objave natječaja

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice