NAJAVA: Mjera 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

16

December

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda, Infrastruktura
Iznosi sredstava €: 15.000.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet

 • natječaja je dodjela sredstava u okviru mjere 4, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji

 • su jedinice područne(regionalne) samouprave.

Prihvatljivi materijalni troškovi:

 • ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav, itd.);
 • radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i sl.).

Prihvatljivi nematerijalni troškovi:

 • nabava ili razvoj računalnog softvera;
 • nabava patenata, licenci;
 • ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije.

Važna napomena:

Indikativni datum objave natječaja je početkom 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Iznosi sredstava

 • najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi
  1125000Hrk
 • najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznosit
  11250000Hrk

Indikativni datum objave natječaja

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice