Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

25

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Ostalo

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove)
 • jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta
 • nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka)
 • izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu
 • – ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Iznosi sredstava

 • Visina potpore
  od 4.428,25 do 1.107.062,10Hrk

Indikativni datum objave natječaja

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice