Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

25

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi prijavitelji:

  • edinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave

Prihvatljivi troškovi:

  • uklanjanje međa i građevina (ograda, bunara i slično)
  • građenje nove mreže poljoprivrednih putova, pripadajućih mostova i propusnih građevina

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice