NAJAVA: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – Faza I

14

February

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Obrazovanje, Zapošljavanje
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Ostalo
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

SVRHA POZIVA:

 • Unaprijediti znanja društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja, podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća, stvoriti nova radna mjesta u društvenim poduzećima, povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • društvena poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe EK 651/2014 (Prilog I., čl. 1) te ispunjavaju 4 kriterija definirana Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020.-kriterij br. 2, 3,4 i 6.
 • pravni entiteti koji svoje poslovanje žele ili transferirati na društveno poduzetništvo ili započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim principima (mikro, mala, srednja poduzeća, udruge ili zadruge), odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2. definiranom Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine: Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unaprjeđenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • dodjela državnih potpora postojećim društvenim poduzetnicima (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te radnika s invaliditetom, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom) sukladno Uredbi EK 651/2014
 • dodjela potpora male vrijednosti za postojeće i nove društvene poduzetnike (za aktivnosti upravljanje projektom i administracija; izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata; obrazovne aktivnosti; informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva; promidžba i vidljivost).

STATUS POZIVA:

 • U kašnjenju.

Indikativan datum objave Poziva:

Travanj 2018. godine

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  40.010.000Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  400.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice