NAJAVA: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – Faza I

4

April

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi, Otvoreni postupak
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Prijavitelji: Udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

SVRHA POZIVA:

 • Osnaživanje doprinosa civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa
 • Javne ustanove
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja
 • razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja
 • aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja; izrada i provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode (debate; rad u skupinama; rad u paru; korištenje multimedije; brainstorming; dramske metode; iskustvene vježbe i sl.)
 • razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa građanskog odgoja i obrazovanja
 • izrada priručnika, udžbenika i stručne literature u području građanskog odgoja i obrazovanja
 • podizanje javne svijesti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje (organizacija javnih rasprava; zagovaračke kampanje).

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: Studeni 2018. godine

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  27.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00 Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.200.000,00Hrk

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice