NAJAVA: ITU – Obnova brownfield područja u urbanom području Pula

11

January

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Iznosi sredstava €: 7.094.062
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Cilj Poziva:

 • smanjiti postotak neobnovljenih i nekorištenih brownfield zemljišta na urbanom području Pule.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Istarska razvojna agencija
 • grad Pula
 • Sveučilište Juraj Dobrila
 • općina Medulin
 • općina Vodnjan Dignano.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti revitalizacije pojedinih dijelova gradova – industrijskih zona, bivših vojnih objekata isl., koja će omogućiti korištenje već postojećih (fizičkih) resursa unutar urbanih područja bez dodatnog opterećivanja prostora i okoliša
 • izrada projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola, obnova brownfield lokacija i objekata
 • izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji
 • prostorno uređenje povezano sa zasebnim dijelovima grada za koje je određena revitalizacija (urbana preobrazba), uključujući razvoj prostornih planova gradova i općina te detaljnijih prostornih planova za područja bivših industrijskih zona
 • aktivnosti pripreme i realizacije projekta.

Indikativni datum otvaranja Poziva:

Prosinac 2018. godine

Iznosi sredstava

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava
  53.914.875,26 Hrk

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice