NAJAVA: ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula

9

January

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Poduzetništvo
Iznosi sredstava €: 3.075.657
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

SVRHA POZIVA:

 • Osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova
 • razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Gradovi i općine UP Pula.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi
 • ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona
 • ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura
 • upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. – 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 • stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture
 • pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo)
 • usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine)
 • aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta
 • financijska revizija projekta.

STATUS POZIVA:

 • U kašnjenju.

Indikativni datum otvaranja Poziva:

Prosinac 2018. godine

Iznosi sredstava

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava:
  23.375.000,00Hrk

Indikativni datum otvaranja Poziva

30.10.2019

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice