4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

22

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Datum objave: 20.7.2018.
Početak prijava: 31.8.2018.
Kraj prijava: 17.10.2018.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Operativni program: Program ruralnog razvoja
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 13.550.135,50 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • Od 50 do 70%.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  36.900,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.380.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

17.10.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice