KK.03.2.1.18 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

9

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 9.7.2018.
Početak prijava: 28.8.2018.
Kraj prijava: 29.6.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Alokacija: 7.189.189,19 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Poticati MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • izrada, razvoj i/ili nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje
 • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • za mikro i malo poduzeće 85%
 • za srednje poduzeće 65%

VAŽNO!

Napominjemo potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)" da se upiti u vezi dodatnih pojašnjenja natječajne dokumentacije, sukladno Uputama za prijavitelje, zaprimaju isključivo pisanim putem, i to na službenu adresu elektroničke pošte navedenog Poziva: P20_IKT@mingo.hr. Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  53.200.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  80.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000,000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice