Najava: 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

25

January

U najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Partneri: Udruge poslodavaca

Prihvatljivi korisnici:

  • skupina proizvođača (udruga) koji su uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete
  • udruženja ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi sudjelovali u programu ekološke proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi:

  • organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima
  • izrada promotivnih materijala, multimedijalni proizvodi, web razvoj i promocija
  • kupnja oglasnog prostora
  • promotivne kampanje i organizacija namjenski promotivnih događanja, uključujući edukativne ture
  • radionice i seminari
  • promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala
  • promotivne aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog značaja ili EU ili HoReCa kanala.

Indikativni datum objave natječaja je srpanj 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice