Preloader Close
Zatvoren

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 01.04.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. lipnja 2023. godine do 11:00 sati

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Vrijednost natječaja: 380.000.000 HRK

 

Zainteresirane za prijavu na Poziv i sve koji žele na vrijeme započeti s prijavom koristeći naše konzultantske usluge, pozivamo da ispune projektni OBRAZAC.

OPĆE INFORMACIJE

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je 01.04.2022. Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

PREDMET POZIVA

 • Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).

CILJ POZIVA

 • Pozivom će se potaknut komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe GBER.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore).
 • Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 380.000.000,00 HRK.
 • Najniži iznos koji se po prijavitelju može dodijeliti je 760.000,00 HRK, a najviši iznosi 5.320.000,00 HRK.

Rok za prijavu

30.06.2023