KK.08.1.3.04 UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

27

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 24.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 08.07.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 14.01.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 82.618.083,67 €

SVRHA POZIVA:

 • Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanove
 • Srednji poduzetnici
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu
 • Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja)
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga
 • Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta
 • Edukacije
 • Financijska revizija projekta
 • Upravljanje projektom
 • Promicanje horizontalnih načela
 • Aktivnosti informiranja

IZNOSI SREDSTAVA

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  616.200.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  400.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  15.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

14.01.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice