KK.07.4.2.15 Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija i Istočna Hrvatska

6

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni postupak u modalitetu trajnog poziva
Država: Hrvatska
Datum objave: 6.7.2018.
Početak prijava: 24.7.2018.
Kraj prijava: 31.10.2018.
Fond: Kohezijski fond
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

SVRHA POZIVA:

 • Opći cilj jest promicanje održive regionalne i lokalne mobilnosti. Specifični ciljevi su izrada strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne mobilnosti u funkcionalnim regijama Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija) i Središnja Dalmacija. (Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
 • Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • 1. izrada prometnog masterplana funkcionalne regije, koja uključuje: aktivnosti prikupljanja podataka i identifikaciju relevantnih dionika, analiza postojećeg stanja, izrada prometnog modela, definiranje ciljeva i mjera, definiranje prioritetnih projekata
 • 2. provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš1 za prometni masterplan funkcionalne regije, koja uključuje: određivanje sadržaja strateške studije, izrada strateške studije, osnivanje i rad povjerenstva, izrada izvješća o provedenom postupku te programa praćenja, provođenje javnih konzultacija (uvida), prikupljanje i obrada relevantnih očitovanja tijela i institucija, ostale mjere informiranja i konzultiranja šire i zainteresirane javnosti
 • 3. aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
 • 4. promidžba i vidljivost
 • 5. upravljanje projektom.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 85%

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  16.000.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  8.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.10.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice