KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

8

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni poziv
Država: Hrvatska
Početak prijava: 06.05.2019.
Kraj prijava: 21.12.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 8.918.918,91 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su: strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane; zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti izgradnje i opremanja novih i/ili aktivnosti obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje
 • Aktivnosti namještanja i opremanja prostora/objekata oporavilišta i opremanja oporavilišta
 • Aktivnosti izmještanja životinja tijekom provedbe aktivnosti izgradnje i namještanja novih i/ili obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje
 • Aktivnosti unaprjeđenja sposobnosti oporavilišta za hvatanje, ukrcavanje i prijevoz životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu, što uključuje nabavu vozila i/ili plovila i/ili prikolica za prijevoz životinja i/ili za prijevoz hrane, te njihovo prilagođavanje za prijevoz životinja i/ili hrane, prema veterinarskim i drugim propisima
 • Aktivnosti jačanja svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu, uključujući ex-situ očuvanje
 • Aktivnosti jačanja kapaciteta djelatnika/članova prijavitelja i, ukoliko je primjenjivo, partnera u svrhu jačanja stručnog znanja za provođenje skrbi o životinjama na oporavku u oporavilištu, za izradu i provedbu razvojnih i poslovnih planova u svrhu osiguravanja budućeg razvoja oporavilišta
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
 • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  66.000.000,00 Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000,00 Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  6.000.000,00 Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

21.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA INFO@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice