KK.06.4.2.30 Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

5

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela – strateški projekt
Država: Hrvatska
Datum objave: 29.6.2018.
Početak prijava: 2.7.2018.
Kraj prijava: 28.9.2018.
Fond: Kohezijski fond
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

  • Usklađivanje sa Direktivom 91/271/EEC o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom 98/83/EC o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju za aglomeracije Novi Vinodolski i Crikvenica Selce.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Projekt se sastoji od izgradnje sustava javne vodoopskrbe u duljini od 2.749 metara te od rekonstrukcije sustava vodoopskrbe u duljini 13.091 metara. Ukupno će se izgraditi 13.699 metara transportnog sustava, 43.093 metara novog sustava odvodnje te će se rekonstruirati 20.669 metara postojećeg sustava.

Iznosi sredstava:

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    261.119.567,03Hrk

Krajnji rok prijave:

28.09.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice