KK.06.3.1.12 IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

22

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 22.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 23.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 47.233.468,28 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Svrha poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedinice lokalne samouprave

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga
 • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli
 • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu
 • priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje
 • stručni nadzor građevinskih radova
 • projektantski nadzor
 • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)
 • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom)
 • aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  350.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice