KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

3

March

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Republika Hrvatska
Datum objave: 2.3.2020.
Početak prijava: 30.3.2020.
Kraj prijava: 29.6. 2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Alokacija: 100.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET POZIVA:

 • Sufinanciranje inovacija procesa i/ili organizacija poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

SVRHA POZIVA:

 • Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.
 • Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • Troškovi znanja i patenata
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
 • Troškove upravljanja projektom
 • Troškove revizije projekta
 • Troškove pomoćnih usluga za inovacije
 • Troškovi vanjskih usluga
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama
 • Kupnja rabljene opreme
 • Kupnja i najam vozila
 • Oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt
 • Amortizacija instrumenata i opreme ukoliko je kupnja iste (su)financirana bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU, odnosno
 • ESI fondova) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava
 • Kupnja ili zakup sitnog inventara
 • Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima nevezano za projekt
 • Troškovi za savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika kojim se zamjenjuje postojeće osoblje kod poduzetnika
 • Troškovi zaposlenika (plaće) koji ne rade na poslovima vezanima uz projekt
 • Kupoprodaja zemljišta i zgrad
 • Priprema zemljišta, krčenje zemljišta i trošak gradnje
 • IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje
 • Materijali i potrošna roba koje poduzetnik koristi u redovnom poslovanju nevezano za projekt
 • Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja
 • nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika u skladu s propisima Republike Hrvatske
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak
 • Leasing
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršenih radova ili osiguranja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • Troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koje nabavlja korisnik, osim ukoliko iste nisu obavezne u okviru ovog poziva
 • Trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  38.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice