KK.03.2.1.11 Znakovi kvalitete

16

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Datum objave: 13.7.2018.
Početak prijava: 10.9.2018.
Kraj prijava: 29.6.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Alokacija: 1.014.884,98 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti. Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • prihvatljivi su troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja
 • prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:
 • Hrvatska kvaliteta
 • Izvorno hrvatsko
 • Tradicijski obrti
 • Umjetnički obrti

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • Do 100% prihvatljivih troškova.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.500.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  4.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  75.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice