KK.03.1.2.20 Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

20

March

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Privremeni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 20.03.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 21.03.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 18.06.2019.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 5.382.309,14 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama, na području Urbane aglomeracije Rijeka. Unaprjeđenje poslovnih pomoćnih usluga i infrastrukture za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja omogućit će MSP-ima lakši pristup informacijama, znanje o mogućnostima razvoja i visokokvalitetnim poslovnim uslugama i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu: PPI) kao pružatelji poslovnih usluga.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija
 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgrad-nju/rekonstrukciju/privođenje svrsi poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez opremanja
 • Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima i od strane PPI-a prema MSP-ima
 • Aktivnosti usavršavanja/pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima od strane PPI-a
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Horizontalne aktivnosti

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  39.829.087,67 Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  33.500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

18.06.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice