KK.03.1.2.10 Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

23

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Privremeni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 25.03.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 25.03.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 28.06.2019.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 2.984.550,81 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Svrha poziva je razvoj kapaciteta Potpornih poduzetničkih institucija radi unapređenja pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu. U okviru Poziva podupire se provođenje aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške MSP-ovima te omogućavanje razvoja kompetencija zaposlenika PPI-a.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Split
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Pružanje savjetodavne i mentorske podrške MSP-ima, uključujući podršku aktivnostima razvoja, uspostavljanja, organizacije, koordinacije i/ili podizanja kvalitete usluga MSP-ova
 • Aktivnosti jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a za potrebe pružanja visokokvalitetnih usluga za MSP-e
 • Aktivnosti promocije savjetodavnih usluga poduzetnicima
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  22.085.676,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.100.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

28.06.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice