Preloader Close
Zatvoren

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ENU-1/22)

Vrsta poziva: Javni poziv za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 30.03.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 12. travnja 2022. godine od 09:00 sati
Završetak zaprimanja prijava: istek kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije".

PREDMET POZIVA

  • Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) sukladno Tehničkim uvjetima.

CILJ POZIVA

  • Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

VISINA POTPORE

  • Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:
  • Za izradu glavnog projekta do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji.
  • Za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske.
  • Za stručni nadzor do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.
  • Sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

  • Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

PODNOŠENJE PRIJAVA ZAPOČINJE 12. TRAVNJA 2022. OD 9:00 SATI