JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I INOZEMNIH FONDOVA ZA 2018. GODINU

16

May

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Civilno društvo
Datum otvaranja natječaja: 15.5.2018.
Rok za prijavu: 30.11.2018.
Iznosi sredstava €: 1.102.018
Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Prijavitelji: Udruge, udruge poslodavaca, sindikati, socijalne zadruge, privatne ustanove
Partneri: Udruge, udruge poslodavaca, sindikati, socijalne zadruge, privatne ustanove

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj Poziva:

 • Sufinancirati projekte civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje je odobrila ili ugovorila Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo na temelju određenih programa i natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove.

Prihvatljivi partneri:

 • Udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove.

Prihvatljivi projekti:

 • Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih programa koji podržavaju razvoj civilnog društva na području Republike Hrvatske:
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Erasmus +: Sport
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  8.132.900,00Hrk

Krajnji rok prijave:

30.11.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice