Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018.g.

22

January

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Mediji, Ostalo, Civilno društvo
Datum otvaranja natječaja: 22.01.2018.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Prijavitelji: Udruge

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet: dodjela jednokratne financijske potpore za 2018.g. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu);
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018.

Indikativni datum objave Poziva:

31.12.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice