Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

2

June

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Javni poziv na dostavu bespovratnih sredstava
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijave:   31.05.2022.
Datum završetka primanja prijave:   20.06.2022.
Program:  Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji : Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pruža ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Vrijednost natječaja: 13.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoja održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma, te potporu za revitalizaciju ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

CILJEVI PROGRAMA

 • Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 • povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
 • zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma
 • razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga
 • oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

 • 13.000.000,00 kuna

KRAJNJI ROK PRIJAVE

20.06.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice