JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2018. GODINU

2

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Nacionalna bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Datum objave: 31.7.2018.
Početak prijava: 16.8.2018.
Kraj prijava: 15.12.2018.
Fond: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 27.063.599,00 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) uspostavljen je s ciljem povećanja apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj i pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Fond predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova, a pripadaju sljedećim skupinama prijavitelja:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

INTENZITET POTPORE:

 • maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopna poziva o dodjeli sredstava Fonda isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:
 • 40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000
 • 50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000
 • 60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000
 • 70.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000
 • 85.000.000,00 kuna za Grad Zagreb.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  10.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

15.12.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice