Javni poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru” oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

7

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  05. siječnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava:  29. travnja 2022. godine
Fond:  Fond solidarnosti Europske unije
Nadležno tijelo:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prihvatljivi prijavitelji:  gospodarski subjekti

Alokacija:  372.530.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

 • Predmet Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama vraćanja u uporabljivo stanje kroz sanaciju građevina, sanaciju i/ili zamjenu energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i energetskih sustava u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, distribucije i opskrbe toplinske energije i distribucije plina.
 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: Grupa 1.: Hitne mjere sanacije; Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Grupa 3.: Izvedba radova; Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

SVRHA NATJEČAJA

 • Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i energetskog sustava u cjelini oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 • pravne osobe koje imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

PRIORITETNA PODRUČJA

 • Energija
 • Infrastruktura
 • Obnova

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna.

VISINA POTPORE

 • Intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.04.2022.

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice