JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA

5

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave: 4.7.2018.
Datum prijave: 4.7.2018.
Kraj prijave: 4.9.2018.
Fond i nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Sufinanciranje projekata koji se odnose na ponovnu uporabu proizvoda i organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje projekata po ovom Natječaju mogu ostvariti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, čiji projekt se u cijelosti provodi u Republici Hrvatskoj, a osigurava zaštitu i promicanje jednakosti te stvara pretpostavke za ostvarenje jednakih mogućnosti, čime se osigurava zaštita od diskriminacije.

PONOVNA UPOTREBA:

 • Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijela proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni, odnosno ponovna uporaba podrazumijeva ponovno korištenje proizvoda u svrhu za koju su bili izvorno namijenjeni.
 • Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet ovog Natječaja su: tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva – tepisi, zavjese, posteljina, ručnici), namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice…), roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica…).

EKOLOŠKE AKCIJE:

 • Zaštita mora od onečišćenja, te aktivnosti koje se odnose na uklanjanje i zbrinjavanje morskog otpada provode se kroz primjenu postojećeg zakonskog okvira i strateških dokumenata vezanih za gospodarenje otpadom. Fond daje podršku inicijativi za izravno uklanjanje otpada iz mora te podizanju svijesti o značaju problema među svim uključenim dionicima.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka.
 • Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje.
 • Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

NAPOMENA:

 • Na Natječaj se mogu prijaviti i projekti ugovoreni u okviru programa Europske unije koji su raspoloživi udrugama. Projekti ugovoreni u okviru programa Europske unije mogu ostvariti sredstva Fonda samo u dijelu koji nije sufinanciran sredstvima Europske unije.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.400.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  20.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  60.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

04.09.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice