Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

30

April

Objavljeno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 29.04.2021.
Datum početka  i završetka zaprimanja prijava:

 • Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.
 • Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

Fond: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.
Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Alokacija: 22.270.362,00 EUR

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju.
 • Poziv se provodi kroz dvije komponente:
 • 1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
 • 2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području
 • Posebna pozornost posvetit će se slabije razvijenim područjima u Republici Hrvatskoj, kao i uključivanju učenika iz ranjivih skupina, te darovite djece u projekte

Opći cilj

 • Poboljšanje STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri

 • Bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Iznosi sredstava

 • Iznos potpore po projektu u okviru Komponente A
  200.000,00 – 1.000.000,00 EURHrk
 • Iznos potpore po projektu u okviru Komponente B
  1.000.000,00 – 3.000.000,00 EURHrk

Trajanje projekta:

12 - 21 mjeseci

29.04.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice