Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

21

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.04.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 30.04.2021. od 11:00:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.05.2021. do 16:00:00 sati
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 1.140.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Navedeni Poziv financirati će se putem Instrumenta "Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja - REACT EU". U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:
 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Svrha poziva

 • Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
 • Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti Covid-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Mikro poduzetnici
 • Mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti

 • Korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • Primjena digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • Prelazak na kružno gospodarstvo
 • Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

Iznosi sredstava


 • 1.140.000.000,00Hrk
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  500.000,00 Hrk
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
  7.500.000,00 Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.05.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice