KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

3

May

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 2.5.2018.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 3.5.2018.
Datum završetka zaprimanja projektnih prijava: 31.10.2018.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

VAŽNO!

 • Produžen je rok za podnošenje projektnih prijedloga na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije", K.K.01.1.1.07 do 19. listopada 2018. godine.

VAŽNO!

 • 18. srpnja 2018. godine objavljena je 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Rok za dostavu projektnih prijedloga je s 27. srpnja 2018. godine odgođen na 5. listopada 2018. godine.

VAŽNO!

 • 18. lipnja 2018. godine objavljena je druga izmjena dokumentacije otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Izmjene Poziva su potaknute tehničkim greškama te su izmijenjeni Obrazac 7 i Obrazac 8. Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

VAŽNO!

 • 11. lipnja 2018. godine objavljena je prva izmjena dokumentacije otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije", K.K.01.1.1.07 te je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga za navedeni poziv do 27. srpnja 2018. godine.

Cilj Poziva:

 • Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Znanstvene organizacije.

Prihvatljivi partneri:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a.
 • zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta.
 • diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja.
 • analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta.
 • aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije.
 • upravljanje projektom.
 • aktivnosti vidljivosti projekta.
 • aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.
 • aktivnost umrežavanja i izobrazbe.
 • vezana za provedbu projekta.
 • revizija projekta.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  180.894.788,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  6.800.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.10.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice