Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

8

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država: Hrvatska
Datum objave: 22.03.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 22.03.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 22.04.2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 91.545.000,00 kn

Opće informacije

 • Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ je strateški projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.
 • Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Svrha poziva

 • Svrha Poziva: Izrada šumskogospodarskih planova na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.
 • Specifični ciljevi projekta su:
 • Osnaživanje kapaciteta zaposlenika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima ekološke mreže.
 • Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom ekološke mreže integracijom procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 56.b Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), konkretno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže sukladno člancima 27., 28. i 29. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Prihvatljivi prijavitelji

 • Hrvatske šume d.o.o.

Rezultat provedbe Projekta

 • Izrađeno 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.
 • Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ planira se provoditi kroz 3 glavna elementa:
 • Jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže;
 • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom;
 • Promidžba i vidljivost.
 • Projekt će pružiti potporu provedbi obveza iz EU zakonodavstva u području zaštite prirode i bioraznolikosti odnosno obveza koje proizlaze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Zakonom o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • Aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije projektnog prijedloga
 • Aktivnosti koje su vezane uz jačanje kapaciteta prijavitelja za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže
 • Aktivnosti vezane uz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom
 • Aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivost projekta
 • Upravljanje projektom
 • Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Iznosi sredstava

 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
  91.545.000,00 Hrk

Krajnji rok prijave

22.04.2021

22.04.2021.

22.03.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice