KK.06.3.1.08 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

19

May

Zatvoreno

Kod poziva: KK.06.3.1.08
Vrsta poziva: Ograničen poziv – Otvoren
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Gospodarenje otpadom
Datum objave: 18.5.2018.
Datum prijave: 19.5.2018.
Kraj prijave: 18.7.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 6.910.569,11
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Stvoriti preduvjete, kroz pripremu dokumentacije za tri centra za gospodarenje otpadom (CGO), za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (CGO Orlovnjak), Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i istočnog dijela Sisačko-moslavačke županije (CGO Šagulje), Zagrebačke i Grada Zagreba (CGO Zagreb), čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela: ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., EKOS d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema i izrada studijsko-projektne dokumentacije
 • studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
 • studija utjecaja na okoliš za CGO, uključujući potrebne istražne radove
 • dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO
 • elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice
 • dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice
 • projektna prijava za osiguranje EU sredstava
 • dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO
 • dokumentaciju o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za pretovarne stanice
 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata CGO-a
 • izrada revizorskog izvješća o provjeri troškova projekta.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  51.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  10.200.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  25.500.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

18.07.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice